Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

2 Struktureret og engageret medarbejdere til Beredskabsområdet

Grønlands Selvstyre, Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

Nuuk

Indrykket
07-11-2023

Miljø- og Beredskabsafdelingen søger 2 dygtige og engageret kollegaer - gerne med erfaring inden for beredskabsområdet, der kan ansættes som AC-fuldmægtig, specialkonsulent eller noget helt tredje. Interesse for beredskabsområdet er afgørende, hvor din uddannelsesmæssige baggrund kan variere så længe du har den rette faglige profil.

 

Lyder udviklingen af landets beredskab, koordinering af forebyggende beredskabsindsatser, forvaltning af sprængstofområdet samt sprængstof- og beredskabsmæssige tilsyn som noget for dig? I Miljø- og beredskabsafdelingen er dette nogle af de opgaver du kan komme til at arbejde med.

 

Kort om arbejdsstedet

Du bliver en del af Miljø- og Beredskabsafdelingen, som er en del af Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø. Arbejdet i afdelingen foregår i et spændende og fagligt udfordrende miljø med gode muligheder for faglig udvikling.  Du vil blive en del af en arbejdsplads med gode kollegaer, en uformel omgangstone, hvor trivsel og udvikling prioriteres højt.

 

Afdelingen varetager opgaver vedrørende sprængstofområdet, krisestyring, de kommunale redningsberedskaber og sikkerhed på det nationale plan. Vi samarbejder med både kommuner og rigsmyndigheder for tilsammen at skabe sikkerhed og tryghed i Grønland. Du vil referere direkte til afdelingschefen, da dette område er af stor betydning og opmærksomhed.

 

Dine arbejdsopgaver

Inden for beredskabsområdet varetages både drift- og udviklingsorienterede opgaver. Disse omfatter bl.a. udarbejdelse af lovgivning, rådgivning og formidling inden for beredskabsområdet. I relation til driftsopgaverne fylder sprængstofområdet en stor del af arbejdet fsva. sagsbehandling af tilladelser til sprængningsledere og virksomheder, ligesom der er mange andre henvendelser fra borgere og myndigheder omkring eksplosive stoffer. I forbindelse hermed vil du også skulle udføre anmeldte og uanmeldte kontrolbesøg og tilsyn af de kommunale redningsberedskaber og brugere af eksplosive stoffer, placeret rundt omkring i hele landet.

 

I et udviklingsmæssigt perspektiv ses arbejdet med at strukturere og forbinde landets beredskabsmæssige aktører, så beredskabsområdet udvikles som en helhed. Samarbejdet med Sundhedsvæsnet, Grønlands politi, Arktisk Kommando og det kommunale beredskab ses som en hjørnesten i afdelingens udviklingsarbejde, hvor politiske prioriteringer blandt andet skal indpasses og udvikles.

 

Derudover kommer du til at deltage i sekretærfunktionen for Grønlands Beredskabskommission. Grønlands Beredskabskommission er det øverste krisestyringsniveau i Grønland, og rådgiver Naalakkersuisut i spørgsmål om beredskabet i Grønland. Beredskabskommissionen indkaldes derfor også ved større ulykker og katastrofer. Dette arbejde vil ske i tæt samarbejde med afdelingschefen og departementschefen.

 

Alt efter kompetencer og interesser vil opgaverne bl.a. omfatte:

 • Implementering af politisk vedtagne strategier

 • Sagsbehandling inden for ét eller flere sagsområder alt efter kompetencer, behov og interesse

 • Politisk betjening, herunder udarbejdelse af notater og beslutningsoplæg

 • Koordinering af høringer på tværs af ressortområder i Selvstyret

 • Udarbejdelse og revision af love, bekendtgørelser og retningslinjer

 • Rådgivning og vejledning af kommuner og virksomheder

 • Kvalitetssikring af materiale fra afdelingen, der skal forelægges ledelsen og Nalakkersuisoq

 • Projektledelse af udviklingsprojekter, afhængig af din faglige profil

 • Oplysningsvirksomhed inden for beredskabsområdet

 • Udstedelse af tilladelser og godkendelser samt tilsyn inden for sprængstofsområdet

 • Deltage i planlægning og gennemførelse af diverse beredskabsøvelser

 • Sikre udarbejdelse af diverse beredskabsplaner

 

Kvalifikationer

Du brænder for beredskabsområdet, er selvstændig, fleksibel og med talent for at sætte dig ind i nye ting, holde struktur og bevare overblikket. Du hviler i dig selv, motiveres af udfordringer, er pligtopfyldende, loyal og har en positiv tilgang. Du kan være specialist inden for beredskabsområdet eller du kan være generalist. For at komme i mål med opgaverne skal der samarbejdes med interne og eksterne partnere og det er derfor påkrævet, at du er diplomatisk, serviceminded og har gode formulerings- og kommunikationsevner.

 

Vores forventninger

Denne rette profil til nærværende stilling finder glæden ved både driftsmæssige og udviklingsorienterede opgaver, da begge dele fylder meget. Opgaverne fordeler sig periodisk, hvorfor der vil forekomme tider, hvor driftsopgaverne fylder mere end udviklingsopgaverne og vice versa.

 

For den rette profil med de rette kompetencer kan der findes en ansættelsesmæssig løsning, der forventelig kan tilgodese både ansøger og arbejdsgiver. Derudover ser vi gerne, at du har hel- eller delvis erfaring med:

 • En relevant uddannelse inden for f.eks. samfundsvidenskab, jura, katastrofe- og risikomanagement m.fl. eller anden relevant faglig baggrund fra politi-, beredskabs- eller forsvarsområdet

 • Erfaring med og interesse for et eller flere beredskabssagsområder

 • Erfaring med projektstyring og struktureret arbejdsgange

 • Erfaring fra en politisk styret organisation

 • Erfaring fra en offentlig forvaltning eller fra en rådgivende virksomhed

 • Evnen til at formidle komplekse problemstillinger i et klart sprog

 • Gode samarbejdsevner samt evne til at holde mange bolde i luften

 • Gode sproglige kompetencer, herunder engelsk, dansk og grønlandsk

 

Hvem er vi?

Departementet består af ca. 45 medarbejdere, der er fordelt på fire afdelinger (Afdelingen for Service, Økonomi og Personale, Afdelingen for Natur og National Klimatilpasning, Afdelingen for Miljø og Beredskab og Afdelingen for Landbrug, Selvforsyning og Energi). Miljøstyrelsen for Råstofområdet, Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut), Asiaq og Nukissiorfiit er desuden underliggende enheder til departementet.

 

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

 

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

 

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvis personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Rolf Lau Nancke på telefon (+ 299) 34 64 57, eller på e-mail rofl@nanoq.gl.

 

Ansøgning

Ansøgningsfristen er den. 27. november 2023

Tiltrædelsesdato er 1. januar 2024 eller snarest muligt

 

Ansøgningsfrist:

27. november 2023

 

Kontaktperson:

Rolf Lau Nancke

 

Ansættelsestype:

Fuldtid

 

Ansættelsesform:

Overenskomstvilkår

 

Arbejdsområde:

Natur og miljø

 

Geografisk område:

Kommuneqarfik Sermersooq

 

Departement:

Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

Imaneq 1A - 801

Del dette job

Alternativ adresseKontakt

Grønlands Selvstyre, Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

Adresse 1
Imaneq 1A - 801
3900 Nuuk
Danmark
Adresse 2
Imaneq 1A - 801
Danmark
Praktisk information
Oprettet
07-11-2023
Udløber
27-11-2023
Kviknummer
LJA-85082095
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Akademisk arbejde, Jura, HR og personale, Konsulent og rådgivning, Politik, kultur og samfund, Projektledelse og styring, Strategi og udvikling
Ansøg nu
Job i virksomheden

Grønlands Selvstyre, Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

Grønlands Selvstyre, Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

Grønlands Selvstyre, Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

Del dette job

Virksomhedsinformation

Grønlands Selvstyre, Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

Adresse
Imaneq 1A - 801
Danmark
Praktisk information
Indrykket
07-11-2023
Ansøgningsfrist
27-11-2023
Kviknummer
LJA-85082095
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Akademisk arbejde, Jura, HR og personale, Konsulent og rådgivning, Politik, kultur og samfund, Projektledelse og styring, Strategi og udvikling
Beliggenhed