Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

2 Dyrlæger søges til Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland

Grønlands Selvstyre, Departementet for Fiskeri og Fangst

Nuuk

Indrykket
06-03-2023

Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat / Grønlands Selvstyre

 

Departementet for Fiskeri og Fangst, Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland

 

Dyrlæge søges til Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland

Har du lyst til at bruge dine dyrlægefaglige kompetencer bredt, arbejde visionært og selvstændigt med afvekslende opgaver - så kan vi tilbyde dig en spændende stilling i Grønlands smukke natur.

 

Om stillingen:

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG) har ansvaret for det veterinær- og fødevarefaglige arbejde i hele Grønland. Som dyrlæge bliver du en del af dette arbejde, hvor du udover dine daglige arbejdsopgaver får mulighed for at bidrage til nytænkning og langsigtet udvikling for VFMG.

 

Stillingerne indeholder muligheder for mange forskelligartede ansvarsområder og opgaver, og du er selv med til at sætte rammerne afhængig af dine interesser og kompetencer i samarbejde med kollegaer og andre samarbejdspartnere.

 

Nogle af VFMGs ansvarsområder:

 • Drift af det nationale vaccinationsprogram mod hundesyge og parvovirus, samt rabies, herunder afholdelse af autorisationskurser for kommunalt ansatte hundevaccinatører.

 • Tilsyn, rådgivning og sagsbehandling på dyreværns- og dyresundhedsområdet, herunder;

  • Veterinærfaglig vurdering og tilsyn af slædehunde.

  • Telemedicinske konsultationer med slædehundeejere.

  • Tilsyns- og besætningsbesøg samt klinisk arbejde hos kvæg- og fåreholdere.

  • Håndtering af dyreværnssager.

 • Borgerbetjening herunder rådgivning i forbindelse med ind- og udførsel af dyr og fødevarer.

 • Tilsyn, rådgivning og sagsbehandling på fødevareområdet.

 • Opgaver indenfor VFMGs aftaler med Fødevarestyrelsen i Danmark, herunder;

  • de veterinære EU Border Control Post aktiviteter (grænsekontrol).

 • Kødkontrol på slagterier, herunder auditering og deltagelse i praktisk kødkontrol.

 • Udarbejdelse af lovgivning og retningslinjer for det veterinære og fødevaresikkerhedsmæssige arbejde i Grønland.

 • Ministerbetjening.

 

Om VFMG:

VFMG beskæftiger i øjeblikket 3 fuldtidsansatte dyrlæger, 3 deltidsansatte dyrlæger, 2 tilsynsførende med erfaring inden for fødevarebranchen samt en kontorfuldmægtig.

 

Strukturelt er vi en samlet afdeling med kontor i Nuuk. Herfra dækker vi hele Grønland i vores ressortområder vedrørende hold af dyr, dyreværn, dyresundhed, zoonoser, tilsyn med og rådgivning af fødevarevirksomheder, kødkontrol og andet myndighedsarbejde, eksempelvis minister- og borgerbetjening, grænsekontrol mm.

 

Stillingerne er placeret i Nuuk og du vil indgå i det daglige arbejde hos VFMG, som er en dynamisk arbejdsplads, hvor der kontinuerligt kommer nye opgaver. Her vil du referere til chefen for Veterinær- og Fødevaremyndigheden.

 

Om dig:

Du skal være uddannet dyrlæge (Cand.med.vet) med dansk autorisation.

 

For at kunne trives i jobbet, er det vigtigt at:

 • du har et godt overblik, er systematisk og er god til at planlægge dine opgaver.

 • du er god til at samarbejde med såvel kolleger, borgere og andre myndigheder.

 • du har en god forståelse for IT.

 • du kan lide at arbejde selvstændigt og er god til at håndtere pressede situationer.

 • du er god til at formulere dig både mundtligt og skriftligt.

 • du er flersproget. Arbejdssproget i forvaltningen er dansk og i mindre grad engelsk. Det er en stor fordel, hvis du kan tale og skrive grønlandsk.

 

Vi håber, at du har et godt humør og kan trives med en uformel og god omgangstone i en afdeling, hvor vi arbejder tæt sammen og hjælper hinanden med at få opgaverne løst.

 

Grønland byder på storslået natur og rige muligheder for et aktivt friluftsliv. Ansøgere uden for Grønland skal have evne, vilje og lyst til at arbejde og leve under andre kulturelle betingelser end de vante. Bemærk desuden, at stillingen involverer rejseaktiviteter i Grønland på egen hånd, og således skal du have mod på et selvstændigt virke med høj faglighed og respekt for de kulturelle betingelser.

Nuuk er med sine 19.000 indbyggere Grønlands største by og hovedstaden i Grønland.

 

Løn - og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse samt bohaveflytning, sker i henhold til de på ansættelsestidspunktet gældende aftaler mellem Grønlands Selvstyre og pågældendes forhandlingsberettigede organisation.

For ansøgere, som allerede er tjenestemandsansatte, vil ansættelse kunne finde sted som tjenestemand. Ansættelse som tjenestemand vil ske i henhold til Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og Kommunernes tjenestemænd i Grønland.

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

 

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder.

 

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Ledende dyrlæge Anna Jespersen på telefon +299 345353 / +299 566231 eller ved at skrive til uumasut@nanoq.gl. Bemærk, at der er 4 timers tidsforskel mellem Grønland og Danmark.

Ønsker du yderligere information om Grønland og om Grønlands Selvstyre, kan du læse mere på www.sullissivik.gl og www.naalakkersuisut.gl

Grønlandsk er landets hovedsprog. Hvis det ønskes, kan undervisning i grønlandsk tilbydes indenfor den normerede arbejdstid.

 

Ansøgning

Ansøgningen skal være Departementet i hænde senest den 10. april 2023.

Ansættelsessamtale vil blive afholdt vha. elektroniske medier løbende frem til og med uge 15, 2023.

Tiltrædelsesdato er 1. maj 2023 ellers snarest derefter.

Ansøgning bilagt kopi af relevant dokumentation for uddannelse samt tidligere beskæftigelse bedes fremsendt elektronisk gennem nedenstående link.

Søg stillingen nu

 

 

Generelt om Grønlands Selvstyre

Grønlands Selvstyre blev indført d. 21. juni 2009. Selvstyret består af en Centraladministration (CA), med cirka 650 ansatte fordelt på 9 departementer samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Selvstyret.

CAs opgave er, at sikre Naalakkersuisoqarfiit (Landsstyreområderne) et solidt politisk beslutningsgrundlag samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. Et højt prioriteret indsatsområde er at opbygge en mere borgernær offentlig sektor, der når ud til alle vores 56.000 indbyggere.

 

Ansøgningsfrist:

10. april 2023

 

Kontaktperson:

Anna Jespersen

+299345353

 

Ansættelsestype:

Fuldtid

 

Ansættelsesform:

Overenskomstvilkår

 

Arbejdsområde:

Fiskeri og fangst

 

Geografisk område:

Kommuneqarfik Sermersooq

 

Departement:

Departementet for Fiskeri og Fangst

Imaneq 1A 701

 

Bolig:

Hvis med tildelt bolig fra departementet, udfyld med løbenummer: XX.XX.XX - XX.XXX-01

Del dette job

Alternativ adresseKontakt

Grønlands Selvstyre, Departementet for Fiskeri og Fangst

Adresse 1
Imaneq 1A
3900 Nuuk
Danmark
Web
Praktisk information
Oprettet
06-03-2023
Udløber
10-04-2023
Kviknummer
LJA-84591361
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Jura, HR og personale, Konsulent og rådgivning, Strategi og udvikling, Sundhed
Ansøg nu
Job i virksomheden

Grønlands Selvstyre, Departementet for Fiskeri og Fangst

Del dette job

Virksomhedsinformation

Grønlands Selvstyre, Departementet for Fiskeri og Fangst

Adresse
Imaneq 1A
3900
Nuuk
Grønland
Praktisk information
Indrykket
06-03-2023
Ansøgningsfrist
10-04-2023
Kviknummer
LJA-84591361
Jobtype
Fuldtid
Kategori
Jura, HR og personale, Konsulent og rådgivning, Strategi og udvikling, Sundhed
Beliggenhed