Persondatapolitik – Danmarks Jurist- og Økonom Forbund

Senest opdateret 29. januar 2021

Hos Danmarks Jurist- og Økonom Forbund (”DJØF”/”vi”/”os”/”vores”) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Denne persondatapolitik gælder for vores hjemmeside ”www.jobunivers.dk”, og fastlægger retningslinjer for DJØFs måde at behandle dine personoplysninger på og giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du skal læse persondatapolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til DJØF.


 1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger
 2. Dataansvarlig for dine personoplysninger er:

  Danmarks Jurist- og Økonom Forbund
  Adresse: Gothersgade 133, 1015 København K
  CVR-nr.: 17 51 71 12
  E-mail: djoef@djoef.dk.
  Tlf.: 33 95 97 00

 3. Typer af personoplysninger
 4. De kategorier af personoplysninger, som vi indsamler, omfatter:

  • Dit navn

  • Din e-mailadresse

  • Dit telefonnummer

  • Oplysninger du angiver, når du opretter en konto

  • Brugernavn

  • Password

  Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

  • Når du anvender hjemmesiden

  • Henvendelser til os pr. e-mail, telefon eller med almindeligt brev


 5. Anvendelse af personoplysninger
 6. Personoplysningerne kan indsamles og anvendes til følgende formål:

  • For at oprette en profil

  • Udsendelse af e-mail med relevante job

  • Opfyldelse af krav i henhold til gældende lovgivning

  • For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares

 7. Grundlag for behandling af dine personoplysninger

 8. Vores juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger til ovenstående formål er følgende

  • Legitim interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f) og databeskyttelsesforordningens artikel 9 (2) (f))

 9. Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere

 10. For at opfylde ovenstående formål kan vi give adgang til dine personoplysninger for tredjeparter, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med DJØF leverer relevante ydelser. Det kan fx være IT-leverandører. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler

  Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke herudover til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til:

  • Politiet

  • Advokater

  • Revisorer

  • Domstole

  • Offentlige myndigheder

  Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der befinder sig i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel være beskyttet af EU-Kommissionens standardkontrakter


 11. Sletning af personoplysninger

 12. Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.


 13. Cookies

 14. Vi anvender cookies på vores hjemmesideapp. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik, som du kan læse på følgende link:


 15. ikkerhed

 16. Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til de fastlagte sikkerhedsstandarder og gældende lovkrav. Vi forsøger på bedst mulig vis at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger. Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Følsomme og/eller fortrolige oplysninger vil alene blive sendt i krypteret form iht. Datatilsynets vejledninger


 17. Dine rettigheder

  • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig

  • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger

  • Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser

  • Du har ret til at anmode os om begrænsning af dine personoplysninger

  • Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt om transmission af dine personoplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)

  • Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet

 18. Spørgsmål og klage

 19. Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte Djøfs databeskyttelsesrådgiver (DPO) på e-mail:dpo@djoef.dk.

  Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:

  Datatilsynet
  Carl Jacobsens Vej 35
  2500 Valby
  Telefon: 33 19 32 00
  E-mail:dt@datatilsynet.dk.

 20. Ændringer af persondatapolitikken

 21. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer af denne persondatapolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i persondatapolitikken blive ændret. Den, til enhver tid, gældende persondatapolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside ”www.jobunivers.dk”. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom via e-mail.