Generelle betingelser for brug af Jobunivers.dk

Disse generelle betingelser for brug af Jobunivers.dk er gældende for alle brugere af Jobunivers.dk.

Anvendelsesret

Jobunivers.dk brugernavn og adgangskode

Når du opretter dig som bruger i forbindelse med visse services og tilbud på Jobunivers.dk, modtager du et brugernavn og en adgangskode, som herefter skal benyttes, når du ønsker at logge ind på den pågældende service eller tilbud

Du er som bruger ansvarlig for egen hemmeligholdelse af et hvilket som helst brugernavn og adgangskode, som du modtager i forbindelse med Jobunivers.dk, og du er forpligtet til straks at meddele Jobunivers.dk, hvis der sker misbrug eller er risiko for misbrug af brugernavn og adgangskode

Jobunivers.dk er berettiget til uden forudgående varsel og begrundelse at afbryde eller begrænse en brugers adgang til og anvendelse af brugernavn og adgangskode og dermed de aktuelle services. I tilfælde heraf er Jobunivers.dk uden erstatningsansvar overfor brugeren såvel som tredjemand.

Brugeren holder Jobunivers.dk skadesløs for ethvert krav fra tredjemand, som måtte opstå på grund af brugerens ulovlige eller erstatningspådragende anvendelse af et Jobunivers.dk tilknyttet brugernavn og adgangskode.

Jobunivers.dk opfordrer dig som bruger til at ændre dit kodeord ofte, mindst en gang om måneden, for at sikre dig imod eventuelt misbrug.


Generelt for jobsøgende

Som jobsøgende kan du gratis tilmelde dig vores jobagent, som giver dig besked om nye job, der netop matcher dine søgekriterier.

Du kan til enhver tid ændre og opdatere søgekriterierne både for din jobagent og på din søgeprofil, ligesom du kan afmelde den, når du ikke længere ønsker at modtage besked om nye job.


Generelt vedr. annoncering for virksomheder

Du har som virksomhed mulighed for at oprette stillingsannoncer på vores platform. Hvis du har mange stillingsannoncer, kan vi indgå aftale om automatisk import af stillingsannoncerne. Ved automatisk overførsel fra eget website eller rekrutteringssystem til skal dette altid ske efter forudgående aftale og opsætning.

Jobunivers.dk gennemlæser stillingsannoncer ved stikprøve. Hvis vi finder materiale der ikke er lovligt i en stillingsannonce, kontakter vi dig.

Ved oprettelse af en stillingsannonce skal Jobunivers.dk være bekendt med

  • Virksomhedsnavn og CVR-nummer .
  • Virksomhedens /kontaktpersons navn
  • Virksomhedens adresse, telefonnummer og e-mail

Angives disse oplysninger ikke, kan annoncen ikke godkendes og annonceres på Jobunivers.dk.

Det er virksomhedens ansvar at materiale der sendes til Jobunivers.dk, kan anvendes lovligt i denne sammenhæng. Dette gælder både tekster og billeder


Diskrimination og anstødeligt indhold.

Ifølge Ligestillingsloven er det ikke tilladt at annoncere efter medarbejdere af bestemt køn, alder eller etnicitet. Vi efterlever disse regler hos Jobunivers.dk. Derfor forbeholder vi os retten til at redigere annonceteksten, såfremt den indeholder beskrivelse af køn, alder eller etnicitet og orienterer annoncøren herom. Ligeledes følger vi op på alle anmeldelser om diskrimination på baggrund af etnicitet, alder eller køn, samt evt. andre årsager til anstød eller forskelsbehandling, hvilket kan medføre at virksomheder ikke længere må annoncere på Jobunivers.dk.


Indsamling af personoplysninger

Jobunivers.dk indsamler på forskellig vis oplysninger om brugere i forbindelse med brug af Jobunivers.dk. Du kan læse om vores indsamling og bruge af personoplysninger i vores privatlivspolitik


Registrering af personoplysninger.

Ansøgere giver tilladelse til, at de oplysninger, der indtastes og vedhæftes, behandles og opbevares af den dataansvarlige og databehandleren. Formålet med at indsamle personlige data i forbindelse med ansøgning er at vurdere og kontakte kandidater, som er interesserede og kvalificerede til den pågældende stilling.

Ansøgeren opfordres alene til at afgive personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde stillingsopslagets krav til oplysninger. Ansøgeren må derfor ikke at afgive følsomme personoplysninger, som f.eks. race, religion, politisk tilhørsforhold, fagforening, helbredsoplysninger, seksuel orientering m.v.

Databehandler og dataansvarlig forpligtiger sig til, at personlige oplysninger i ansøgninger vil blive behandlet fortroligt og kun til det job, som er søgt.

Ansøgningen kan kun ses af den arbejdsgiver, som ansøgeren har indsendt en ansøgning til.


E-mail service / Afgivelse af permission – for arbejdsgivere (kunder/annoncører)
En permission er en tilladelse til, at Jobunivers.dk sender brugeren e-mail-markedsføring.
E-mail services kan til enhver tid frameldes, og permission bortfalder.

Tvister

Såfremt der mellem Jobunivers.dk og en bruger af Jobunivers.dk, herunder øvrige websites med relation til Jobunivers.dk, måtte opstå en tvist på baggrund af et af Jobunivers.dk websites eller hertil relaterede forhold, skal tvisten afgøres efter dansk ret og ved de danske domstole.


Gyldighed
Disse betingelser er senest opdateret den 9. marts 2021 og erstatter alle tidligere gældende generelle betingelser. Disse betingelser er gældende indtil nye udsendes.

Ønsker du flere informationer om Jobunivers.dk, så læs her.