3 Erhvervsstyrelsen jobs
29. marts 2023
Den erhvervspolitiske dagsorden i EU er under forandring. Den grønne omstilling, industripolitiske ambitioner og geopolitiske spændinger står centralt i EU og for Erhvervsstyrelsens arbejde med at varetage Danmarks og danske virksomheders interesser...
Erhvervsstyrelsen
Storkøbenhavn
Ansøgningsfrist  
12. april 2023
29. marts 2023
Cybersikkerhed og kvanteteknologi er i hastig udvikling. I Erhvervsstyrelsen arbejder vi for at skabe de bedst mulige ramme- og vækstvilkår, for de danske virksomheder på området. Kvanteteknologi forventes bl.a. at vende op og ned på, hvordan data i...
Erhvervsstyrelsen
Storkøbenhavn
Ansøgningsfrist  
12. april 2023
29. marts 2023
Erhvervspolitik er i stigende grad også et udtryk for sikkerhedspolitiske overvejelser. Erhvervsstyrelsens internationale område er ansvarlig for centrale dele af dette nye sikkerhedspolitiske område, og søger flere studenter til arbejdet med sankti...
Erhvervsstyrelsen
Storkøbenhavn
Ansøgningsfrist  
18. april 2023