2 Skatteankestyrelsen jobs
10. maj 2019
Vi søger højt kvalificeret skattejurister til to stillinger som retsformænd i Landsskatteretten. Om Landsskatteretten Landsskatteretten består af et antal retsformænd og 34 andre retsmedlemmer. Landsskatteretten afgør klager i en række sager vedrøren...
Skatteankestyrelsen
Storkøbenhavn
Ansøgningsfrist  
6. juni 2019
25. april 2019
Vi søger en faglig stærk koordinator inden for kapacitetsplanlægning og produktionsstyring, der kan sikre kvalitet, effektivitet, trivsel samt gode interne og eksterne samarbejdsrelationer. I Skatteankestyrelsen behandler vi klagesager af stor samfun...
Skatteankestyrelsen
Storkøbenhavn
Ansøgningsfrist  
21. maj 2019